pondělí 13. 11.
Emergency Dances IV. - Space Womb
17:30, Velký sál
dočasně mimo provoz

info

Emergency Dances IV. – Space Womb

Další díl kurátorované série Emergency Dances se soustředí na mnohoznačný prostor, kde se rodí nový život. Tanec vyvěrá z mezního bodu, odkud není cesty zpět. Magdalena Malinová a Nitish Jain zvou diváky do specificky pojaté instalace a skrze univerzálnost hlasu a dotyku nabízí ohledávání hranic intimity. Nhung Dang & kolektiv se v pohybu zaměřují na modely fungování mateřství a jejich reprezentace ve světě rostlin, zvířat i lidí, přičemž touží sdílet neduální perspektivu, kdy se od racionálních vzorců přechází k nelineárnímu, živoucímu pojetí vztahů. Tereza Holubová, Klára Kočárková a Kristýna Štarhová se ve svém imerzivně pojatém zkoumání limitů domova vystavují pohledu diváků a jejich těla vyprávějí o minulosti a oslavují její rány.

Kurátorky, konzultace: Miřenka Čechová, Kristýna Boháčová Produkce: Jakub Urban

Projekt Emergency Dances vzniká v koprodukci s Palácem Akropolis a za podpory hlavního města Praha, Ministerstva kultury ČR, Státního fondu kultury a tepu39.

Ve vší svatosti / In all its glory

Mezi diváky a performery se vytváří sdílený prostor, kde je možno na základě limitů jedněch a přání druhých otevřít důvěru mezi těly. Neznáme se, nevidíme se. Společně pátráme po vzájemnosti, ptáme se, „co je jinakost“. Jaké to je podat si ruku s někým, jehož tvář není vidět? Vstupujeme spolu do prostoru, kde ruce, ramena, hlasy a nohy vzájemně komunikují skrze dotek, pohyb a přítomnost. Zpomalte, buďte zvědaví a zůstaňte, jak dlouho si přejete. Vaše přítomnost a vnímavost dává možnost, aby vzniklo, co tu ještě nikdy nebylo.

Instalace je déletrvající a kapacita diváků omezená.

Režie a koncept: Nitish Jain a Magdalena Malinová Performeři: Nadezda Nazarova, Nirav Prajapati, Jeries Abu Jaber, Magdalena Malinová a Nitish Jain Konzultace: Petra Hauerová (choreografie) , Ian Mikyska (zvuk) a Sodja Lotker (dramaturgie)

Motherland

Mladé nezávislé uskupení Nhung Dang & kolektiv prozkoumává rozmanitost mateřství tak, jak již existuje ve světě zvířat a rostlin; ve druhé vrstvě se zaměřuje na mateřství jako na subjektivní, tělesnou a lidskou zkušenost, a nakonec obě tyto vrstvy reflektuje vrstva třetí, která přehodnocuje konvenční zobrazování archetypu matky v kultuře a mytologii napříč historií a zeměkoulí. Tvůrci touží provokovat diváky k emocionální angažovanosti a kritickému uvažování. Obsazením mužského performera do role matky zpochybňují společenské dogma, že mateřství ve smyslu péče o dítě je schopna pouze žena a ptají se, zda může „mateřství“ existovat i mimo těla „matek“?

Rešerše a kolektivní tvorba, režie a dramaturgie, pohybová spolupráce, účinkující: Nhung Dang Rešerše, hudba, text, dramaturgie, světelný design: Sammy Metcalfe Rešerše a kolektivní tvorba, pohybová spolupráce, účinkující: Taro Troupe (Tamura) Kolektivní tvorba, účinkující: Huyen Vi Tranová Kurátorství: Tantehorse // Miřenka Čechová, Kristýna Boháčová Produkce: Nhung Dang, Tantehorse // Jakub Urban Koprodukce: Tantehorse & Palác Akropolis Partner: tep39

Projekt vznikl za finanční podpory Státního fondu kultury ČR a Nadace život umělce.

Nebojsy

Imerzivní pohybová zpověď zve do útrob domu i na hranu mého a cizího těla. Multidimenzionální a kulturně-antropologický koncept Terezy Holubové, Kláry Kočárkové a Kristýny Štarhové osahává vnitřní prostor nepřijetí, uvíznutí v sobě samé a hraničního bodu, zda život dát, nebo ne. Skrze gesto, step a slovo procházejí performerky bolestným územím prázdnoty nebo ztráty. Spolu s diváky, díky nim a skrze ně si v následujícím momentu dovolí risk vydat se na svou vlastní cestu.

Koncept, režie, performance: Tereza Holubová, Klára Kočárková, Kristýna Štarhová Hudba: JeN Hovorka, Ondřej Báča Kostýmy a scénografie: Julie Ema Růžičková


 
Doporučujeme